Yat Brokerleri Derneği Gizlilik Politikası

1. Giriş

Yat Brokerleri Derneği olarak (“Dernek” veya “Platform”) veri sorumlusu sıfatıyla, GDPR (General Data Protection Regulation) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde, bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini,  kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, yine iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Dernek tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Dolayısıyla internet sitesi ağına sağlanılan kişisel verilerin toplanması, kullanılması, depo edilmesi ve silinmesi de dahil olmak tüm hususlar ayrıntılı olarak Gizlilik Politikamızda sunulmaktadır.

Bu Gizlilik Politikası özellikle Yat Brokerleri Derneği ve diğer bağlı kuruluş iştiraklerine ait çevrimiçi ve/veya mobil hizmetlerine, mobil uygulamalarına ve web sitelerini kapsamaktadır.

1.1 Bazı Önemli Tanımlar

Kişisel Veriler                    : Kimliği tanımlanmış veya tanımlanabilir bir kişi ile ilgili olan her türlü bilgi.

  • Kimlik Verisi:Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz, kimlik numarası, baba adı, pasaport numarası
  • İletişim verisi: E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız

Kişisel Olmayan Veriler : Belirli bir kişi olarak tanımlanmayan her türlü bilgi

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

1.2 Gizlilik Politikasının Kapsamı

Bu Gizlilik Politikası yalnızca Site üzerinden toplanılan verileri kapsamaktadır. Ancak belirtilen platformlar ile sınırlı olmaksızın Dernek bağlantı sunduğu internet siteleri, üçüncü taraf operatörleri ve uygulamalar da dahil başka hiçbir veri toplama veya işleme faaliyetlerini ve ayrıca çevrimdışı olarak ya da herhangi bir web sitesi üzerinden toplanılan verileri ya da bu Gizlilik Politikası’na doğrudan bir bağlantılı sayılmayan hizmetleri kapsamaz.

Bazı durumlarda özel amaçla web siteleri ve mobil uygulamalarda işbu Gizlilik Politikası’na atıfta bulunulabilinir. Dernek, bu Gizlilik Politikası’nı her zaman değiştirebilme ve güncelleme hakkına sahiptir.

1.3 Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası’nın en son ne zaman değiştirildiğini öğrenmek için lütfen bu sayfanın sağ üst kısmındaki “Son Güncelleme” açıklamasını inceleyin. Bu Gizlilik Politikası’nda yapılan tüm değişiklikler yukarıda belirtilen “Son Güncelleme” tarihinde yürürlüğe girecektir. Sitemizi kullanarak veya bu değişiklikler sonrası tarafımıza bilgi sağlayarak değiştirilmiş Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş sayılırsınız.

Derneğin işbu Gizlilik Politikası ötesi veri toplaması gerektiği hallerde bu veri toplama işlemini ilgili kişiye veyahut internet sitesi için 30 gün boyunca ya da e-posta aracılığıyla 30 gün önceden bildirim yayınlayacaktır. Kanun’un yükümlü kıldığı başka bildirim yollarının bulunması halinde ise Dernek bu kurallara uyar.

2. Toplanan Bilgiler

İstihdam yaratmayı amaçlayan Platformumuzda, bu amaçları gerçekleştirmek, bazı araştırmalar yapmak ve pazarlama faaliyetlerinde bulunma gerekçeleri ile  tüm üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için kişisel verilerinizi işliyoruz

2.1 Sağladığınız Bilgiler

Siteler’nin standart ve gerekli işlevlerinin bir parçası olarak Platform; Siteler’in hangi alanlarını ziyaret ettiğinizi (örneğin belirli URL’ler), nereye tıkladığınız, kaydırdığınız, üzerine geldiğiniz, fareyi üzerinden geçirdiğiniz veya farklı bir şekilde etkileşime girdiğiniz ve bu işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediği ya da Siteler’imiz ile veya Sitelerimiz aracılığıyla iletişim kurduğunuz ve bu işlemleri ne zaman ve ne kadar süreliğine gerçekleştirdiğiniz bilgisini toplamak, analiz etmek, işlemek, depolamak ve kaydetmek de dahil ancak bunlarla kısıtlı olmamak üzere Siteler’de veya Siteler aracılıyla gerçekleştirdiğiniz tüm işlemleri, etkileşimleri ve iletişimleri toplayabilir, analiz edebilir, işleyebilir, depolayabilir ve gerçek zamanlı olarak kaydedip analiz edebilir. Platform ayrıca bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan elde edilen bilgileri ve öz geçmişiniz, aramalarınız; aradığınız, tıkladığınız, hangi sıklıkla öz geçmişinizi güncellediğiniz gibi Siteler’de gerçekleştirdiğiniz işlemlerin tarih ile zamanı, oturum etkinliği, tarayıcı türü, işletim sistemi, cihaz türü, mobil cihaz reklam kimliği, MAC adresi, IP adresi ve Siteler’de ya da Siteler aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz herhangi başka bir faaliyetiniz veya işleminiz, etkileşiminiz ya da iletişiminiz de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Siteler’de gerçekleştirilen işlemleri toplayabilir, analiz edebilir, işleyebilir, depolayabilir ve kaydedebilir.

2.2 Derneğin/Platform’un Üçüncü Taraflardan Alabileceği Diğer Kişisel Veriler

Üçüncü taraf web sitelerinde bulundurduğumuz sponsorlu ilanlara ait veriler de dahil olmak üzere Derneğin diğer üçüncü taraf kaynaklardan edinebileceği herhangi bir Kişisel Veri, Dernek tarafından bu Gizlilik Politikası ve yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak işlenecektir.

2.3 Hangi Kişisel Veriler Gereklidir?

Hizmet sunumu sırasında sağladığınız bazı Kişisel Verilerin size belirli hizmetleri veya özellikleri sunmak için gerekli olup olmadığı belirtilecektir. Gerekli Kişisel Verileri sağlamadığınızda söz konusu özelliği veya hizmeti kullanamayabilirsiniz.

2.4 Derneğin Kişisel Verilerinizi Toplama Faaliyetinin Hukuki Dayanağı

Dernek Kişisel Verilerinizi sağlanan Kişisel Verilerin niteliğine ve ilgili işleme türüne bağlı olarak farklı yasal dayanaklarla toplar ve işler.

3. Kullanım Sınırlamaları 

3.1 Veri Sahibi, Kendisine ait verileri Sildirmek İstediğinde

Veri Sahibi, kendisine ait verileri Siteler’de silmek isterse verilerinin silinmesini talep etmek için doğrudan Dernek ile iletişime geçebilir.

 Belirtilen E-mail adresi üzerinden bu talepte bulunabilirsiniz: …….@…………[1] 

4.1 İletişim Bilgileriniz

Siteler’e iletişim bilgilerinizi (adınız ve e-posta adresiniz gibi) ve diğer Kişisel ve Kişisel Olmayan Verilerinizi verdiğinizde bu bilgileri, geçerli olduğu ölçüde Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlarla kullanabileceğimizi kabul edersiniz. Özellikle size sunduğumuz hizmetlerin bir parçası olarak hesabınız aracılığıyla ya da e-posta, telefon (cep telefonu dahil), kısa mesaj veya posta gibi başka bir yolla sizinle iletişime geçebileceğimizi veya üçüncü taraflar adına sizinle bir iletişim başlatabileceğimizi kabul edersiniz. Buna bize verdiğiniz veya başka bir şekilde üçüncü taraf kaynaklardan temin ettiğimiz iletişim bilgileri aracılığıyla kurulan iletişimler de dahildir.

4.2 Dolandırıcılık Faaliyetlerini ve Spam’i Önleme

Dernek, bu Gizlilik Politikası uyarınca toplanan bilgileri Siteler’de, ürünlerimizde ve hizmetlerimizde yaşanan sorunların teşhis edilmesine yardımcı olmak, potansiyel olarak hileli veya yasadışı etkinlikleri Dernek ve kişileri size veya başkalarına zararlı olabilecek diğer etkinliklerden korumak için de kullanabilir. Dernek sizinle ilgili bilgileri veya Derneği kullanımınıza ilişkin bilgileri, bu tür bir soruşturma veya açıklamanın (a) yasal sürece (mahkeme celpleri, arama emirleri, mahkeme kararları dahil) ve kolluk kuvvetlerinin talimat ve emirlerine uymak için makul ölçüde gerekli olduğuna iyi niyet çerçevesinde inandığımız takdirde; (b) Siteler’in kullanımı ile bağlantılı olası suçları önlemeye, araştırmaya veya tespit etmeye yardımcı olması durumunda ya da (c) haklarımızı, itibarımızı, mallarımızı, güvenliğimizi veya halkın güvenliğini koruyabileceği durumlarda veya (d) ulusal güvenlik gereksinimlerini karşılamak için gerektiği ölçüde araştırabilir ve açıklayabilir.

4.4 Kişisel Verilerinizin Otomatik Olarak İşlenmesi

Siteler’in performansını optimize etmek amacıyla veri sahibine ilişkin bazı yönleri değerlendirmek üzere Kişisel Verileri otomatik olarak işliyoruz. Özellikle bir kullanıcının kişisel tercihlerini ve ilgi alanlarını analiz etmek ve tahmin etmek için otomatik işleme kullanıyoruz. Bu kapsamda bahsi geçen işleme faaliyetleri, kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda iznine tabi olarak gerçekleştirilir.

4.5 Bilgilerin Hizmet Sağlayıcılarına Aktarılması 

Operasyonlarımızla bağlantılı hizmetler gerçekleştirmek, Siteler’i, hizmetlerimizi, ürünlerimizi ve özelliklerimizi geliştirmek, kullanıcılarımızı korumak ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, hizmetleri ve kullanıcıların deneyimlerini optimize etmek amacıyla üçüncü tarafları kullanabiliriz.  Siteler’imizi kullanarak, bu Gizlilik Politikası’nda daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Site’miz ile veya Site’miz aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz işlemleri, etkileşimleri ve iletişimleri toplama, işleme, analiz etme ve kaydetme amacı da dahil fakat bu amaçlarla kısıtlı olmamak kaydıyla Derneğin bu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını kullanmasını kabul eder ve onaylarsınız.

Bu hizmet sağlayıcılar bahsi geçen hizmetleri sağlarken Kişisel Verilere erişebilir ve bahsi geçen erişim kapsamında bu Kişisel Veriler başka ülkelere aktarılabilir. Bu tür aktarımlar bu Gizlilik Politikası’nda ayrıntılı olarak belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

4.7 Bilgilerin Depolanması

Ayrıca işin niteliği gereği standart şartlar ve koşullar uyarınca barındırma, veri depolama ve diğer hizmetleri sağlayan üçüncü taraf bulut hizmet sağlayıcılarını kullanabileceğimizi lütfen unutmayın. Bu hizmet sağlayıcıları, sistemlerinde yer alan bilgilerin korunması için yeterli olduğunu düşündükleri güvenlik önlemlerini uyguladıklarını veya bu tür önlemleri uygulamak konusunda genel bir itibara sahip olduklarını bize veya genel kamuoyuna bildirmiştir. Bununla birlikte bu Dernekler tarafından Kişisel Veriler de dahil olmak üzere herhangi bir bilginin kötüye kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan (yasaların izin verdiği azami ölçüde) üçüncü taraf bulut hizmet sağlayıcısı sorumlu olacaktır.

5. Kişisel Olmayan Verilerin Diğer Kullanımları ve Açıklanması

Bu politika ayrıca Kişisel Olmayan Verilerin tarafımızca kullanımı için de geçerlidir. Herhangi bir amaç için Kişisel Olmayan Verileri kullanabilir ve açıklayabiliriz ancak yürürlükteki yasalar gereği aksini yerine getirmemiz gereken durumlar buna istisnadır.

6. Çerezler

“Çerezler” tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsünde saklanan küçük bilgi parçalarıdır. Çerez kullanımımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamıza bakınız.

7. Dernek Birleşme-Devralma ve Diğer Yeniden Yapılanmalar

Kişisel Veriler dahil olmak üzere bu Gizlilik Politikası uyarınca toplanan bilgiler, Derneğin ticari faaliyetinde meydana gelen bir mülkiyet ya da kontrol değişikliği (birleşme, satış veya başka bir şekilde) ya da başka bir yeniden yapılanma ya da ortak girişim veya ticari faaliyetimizin, varlıklarımızın ya da hisselerin tümü veya bir kısmının devri, temliki ya da başka türlü bir tasarrufu ile bağlantılı olarak bir veya daha fazla üçüncü tarafa açıklanabilir ve bahsi geçen bilgiler bu Gizlilik Politikası’na uygun olarak bu üçüncü taraflarca kullanılabilir. Aynı şekilde Kişisel Veriler dahil olmak üzere bu Gizlilik Politikası uyarınca toplanan bilgiler, Dernek tarafından gerçekleştirilen ve bu üçüncü tarafların konu olduğu satın alma veya birleşme ile bağlantılı olarak bir veya daha fazla üçüncü tarafa açıklanabilir.

9. Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanımı

Bu Siteler’in bir kullanıcısı olarak aşağıda açıklanan hakları kullanabilirsiniz. Bu tür bir talebi yerine getirmeden önce Sitelerimiz’i kullanımınızla ilişkili e-posta adresi veya telefon numarası yoluyla kimliğinizi doğrulamaya çalışabileceğimizi ve bu işlemi tatmin edici bir şekilde tamamlayamadığımız durumlarda bir isteği reddetme hakkımızı saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın. Bir kişiye sizin adınıza istekte bulunma yetkisi verirseniz, istekte bulunan kişinin sizin adınıza işlem yapmaya yetkili olduğunu size danışarak doğrulayamadığımız takdirde de isteğinizi reddedebiliriz.

9.1 Verilerinizi Düzeltme Hakkı

Tarafınıza ait verileri düzeltmek/değiştirmek/güncellemek istediğinizde e-mail adresimize ulaşarak talepte bulunabilirsiniz.

İlgili e-mail adresi              : [2] 

9.2 Verilerinizin İşlenmesine İtiraz veya bu İşlemeyi Kısıtlama Hakkı

Verilerinizi nasıl işlediğimizle ilgili sorularınız veya şikayetleriniz varsa bizimle her zaman e-mail adresi üzerinden veyahut form [3] doldurarak iletişime geçebilirsiniz.[4] 

9.3 Verilerinize Erişim Hakları ve Kişisel Verilerinizin Taşınabilirliği

Bu Siteler’in kullanıcıları, söz konusu Site’de her Site’ye sağlanan Verilerinin çoğuna erişebilir. Herhangi bir sorunuz veya şikâyetiniz varsa tarafımızla iletişime geçiniz. Bunu yapmak istemiyorsanız Dernek tarafından tutulan Kişisel Verilerinize erişmek için alternatif olarak resmi bir talepte bulunabilirsiniz. Bunun için lütfen bu formu doldurunuz. Her Site, Verilerinizi taşınabilir bir formatta sağlayacaktır. Söz konusu Site ile birden fazla e-posta adresi kullanarak etkileşim kurduysanız, size bu kişisel verileri de sağlayabilmemiz için lütfen daha sonra diğer e-posta adreslerine de yer vererek bir talepte daha bulunun.

9.4 Verilerinizi Silme Hakkı

Her bir Site’ye sağlanan Verilerinizi silmek için resmi bir talepte bulunabilirsiniz. Bunun için lütfen bu formu doldurunuz. Talebiniz onaylandığında geçerli tüm Site hesaplarının silinmesi de dahil olmak üzere talebinizi yerinde getirmek için her Site gerekli adımları atacaktır. Söz konusu Site ile birden fazla e-posta adresi kullanarak etkileşim kurduysanız, bu kişisel verileri de silebilmemiz için lütfen daha sonra diğer e-posta adreslerine de yer vererek bir talepte daha bulunun.

9.5 Onayın Geri Çekilmesi

Kişisel Verilerinizi kullanmak için izninizi istediğimiz bazı işlemler bulunmaktadır. Bu izni istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Bir mobil uygulama aracılığıyla konum bilgisi sağladığınız durumlarda cihazınızdaki konum hizmetlerinizi istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. İzninize tabi diğer hizmetler için verilen hizmete yönelik iş akışı aracılığıyla onayınızı geri alabilirsiniz. Onayınızı geri çekmeden önce gerçekleştirdiğimiz tüm veri işleme faaliyetlerinin yasal olduğunu lütfen unutmayın.

9.6 Bazı Sınırlamalar

Bahsi geçen düzeltme, itiraz, kısıtlama, erişim, taşınabilirlik ve silme hakları, yürürlükteki yasaların öngördüğü belirli sınırlamalara tabidir. Bireysel talepler, talebinizin tarafımızca onaylandığı noktadan başlayarak ilgili yönetmelikler kapsamında belirlenen süre içinde tamamlanacaktır.

10. Genel Soru ve Şikayetler

10.1 Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Derneke  ……………………………………. [DD5] adresinden; iletişime geçebilir veya Dernek internet sitesi  aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

10.2 Şikayetler

Veri koruma haklarınızın Dernek  tarafından ihlal edildiğine inanıyorsanız uygun veri koruma denetleyici kurumuna (Data Protection Office – DPO ) şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Şikayet Formu için :

E-mail ile Ulaşmak İçin :[DD6] 

11. Kişisel Verilerinizi Bilme Hakkı

Topladığımız, kullandığımız ve açıkladığımız Kişisel Verileri açıklamamızı talep etme hakkına sahipsiniz. Bu hakkın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı bölümüne bakın.

12. Gizlilik Haklarınızı Kullandığınız İçin Ayrımcılığa Maruz Kalmama Hakkı

GDPR kapsamındaki haklarınızı kullandığınız için size karşı ayrımcılık yapmayacağız.


Verilerin silinmesi talebi için hangi e-mail adresi kullanılacaksa yazmanızı rica edeceğiz.

İletişim adresi eklemenizi rica ederiz.

Gönderdiğimiz WORD dosyası formunu websitesine entegre etmeniz gerekmektedir.

Yine buraya ilgili e-mail adresi eklemenizi rica edeceğiz.

 [DD5]İnfo ya da genel sekreter e-mail adresi

 [DD6]Yine dernek ve formun eklenmesini rica edeceğiz